Av de 3 400 förslag från riksdagsledamöterna som hunnit få en preliminär utskottsfördelning (cirka 300 har ännu inte fått det) har 167 hänvisats till kulturutskottet. Av dessa är de flesta från socialdemokraterna, 64 stycken.

Jämfört med partistorlek har folkpartiet mäktat med överlägset flest, nästan en kulturmotion per ledamot (0,96), följt av centern med 0,55 per ledamot och socialdemokraterna med 0,49 per ledamot. Minst flitiga är vänsterpartiet med 0,23 kulturmotioner per ledamot.
Rensar man bort motioner som inte direkt inriktar sig på rena kulturfrågor toppar fp likväl listan men centern hamnar tvåa och miljöpartiet sist.