Svar: Honung är vårt mest naturliga sötningsmedel, som använts av oss människor ända sedan stenåldern. Den är en ren naturprodukt, och får inte kallas honung om den skulle innehålla något annat än honung från biet. Den innehåller antioxidanter, vitaminer och mineraler, vilket gör den ”nyttigare” än vanligt socker.
Att använda honung är lite bättre än vanligt socker (sackaros). Var dock observant på mängden du äter och hur ofta, så att du inte får en för ojämn blodsockerkurva och/eller skapar ett större sötningsbehov än nödvändigt.