svar: A-kassan ersätter förlorad arbetstid. Alla dina arbetade timmar under det senaste året läggs samman och divideras med antal veckor under ett år (51.96 veckor) för att man ska få fram en genomsnittlig veckoarbetstid = normalarbetstid. Utifrån din framräknade normalarbetstid avgörs sedan om det finns arbetslös tid att ersätta. Till sin hjälp har a-kassan en av regeringen fastställd omräkningstabell, där det framgår om det finns utrymme för ersättning.