Maud Olofsson(c) vill att barnbidraget behovsprövas. Unga Örnar säger nej. Det skulle stämpla ”fattigbarn” i pannan på dem som lever i familjer som behöver barnbidraget.
Det skulle utgå från familjens status och inte från barnets behov som just barn. För oss är det viktigt att alla barn – även de med föräldrar som betalar högre skatt – får del av vår gemensamma välfärd och satsning på barnen.
Det barnbidrag vi nu firar har fungerat i 60 år. <br>


Fredrik Lundh, förbundsordförande i Unga Örnars Riksförbund