FN–organet ILO antog år 1949 konvention nummer 94. Konventionen säger att offentliga myndigheter vid upphandling av tjänster ska kräva garantier om anställningsvillkor enligt lag eller kollektivavtal.

Det är 59 stater som har antagit ILO 94, bland dem Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien samt Storbritannien (som dock upphävde detta 1982).
Den svenska socialdemokratiska regeringen beslöt 1950 att inte anta konventionen eftersom LO och arbetsgivarna i SAF inte ansåg att det behövdes.
Vid den tidpunkten förekom knappast någon upphandling i Sverige och parterna tyckte sig ha god kontroll på att kollektivavtalen respekterades på arbetsmarknaden.

I takt med avreglering och upphandling av offentlig verksamhet så har LO, i synnerhet Kommunal, ändrat sig. Facket tycker i dag att det är viktigt att Sverige antar ILO 94.
Den socialdemokratiska regeringen utredde för några år sedan frågan men tvekade att godkänna konventionen eftersom detta kunde strida mot EU:s regler om fri rörlighet för tjänster.

Vladimir Spidla är ansvarig i EU–kommissionen för arbetsmarknadsfrågor. Han uppmanar medlemsländerna i EU att anta alla ILO:s konventioner.
– Det finns inget som hindrar att Sverige antar ILO 94, säger han.
Men den svenska regeringen tänker inte följa hans uppmaning.
– Vi tänker inte godkänna ILO 94. Vi avstår från detta med samma argument som den socialdemokratiska regeringen gjorde 1950, inget nytt under solen, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.