Spjutet som fanns på golgata har haft en lång vandring, det befann sig senast i kyrkan i
Vlodslavec, spjutet förs till det land där påven väljs., efter Benedictus den XVl vet jag ej, men
förmodligen någonstans i Tyskland.
Spjutet symboliserar makten.

Graalbägaren brukar förvaras i någon avlägsen
församling, jag såg den själv 1982 i Kvikkjoks
kyrka, men var den numera finns vet jag ej exakt, men jag gissar i någon kyrka eller kloster
i Ukraina., graal representerar den stora kärleken.

Att uppgå i Amfortas innebär att veta vad som är sanning!