Det är sant att vårt buss­avtal om att arbetsgivaren inte får förkorta dygnsvilan tre gånger i veckan till lägst nio timmar enbart gäller de som kör kortare linjer än 50 km och de som har fasta tjänster. För de som kör längre linjer gäller EG:s kör & vilotidsförordning som inte är förhandlingsbar och som innehåller bättre regler för veckovila. Vi kom överens om samma regel i avtalet för anställda i kommunala bussföretag så avtalen blir därmed konkurrrensneutrala.
Dagkommendering är ett undantag från arbetstidslagstiftningens regler om att anställda ska få veta sitt schema med börja- och sluttider samt alla pauser och andra uppehåll. Därför är det förbundets uppfattning att antalet dagkommenderade ska hållas nere och att så många som möjligt ska få fasta tjänster.

Bosse Sandholm,
ombudsman på Kommunal