LO-kongressen i våras satte 90 procent som ett långsiktigt mål.
– Det skulle medföra kostnader på 35-40 miljarder kronor, sa Sven-Erik Österberg, något som blir orimligt.
Avgiften ska, enligt honom, inte vara differentierad, för då får de med hög arbetslöshet betala de högsta avgifterna.
A-kassan ska vara kopplad till facket.
– Det är en garant för den svenska modellen, med starka parter på arbetsmarknaden som törs fatta obekväma beslut.

Sven-Erik Österberg är ordförande i jobbrådslaget och arbetsmarknadspolitisk talesman för (s).
Synkpunkter tas nu in innan en slutrapport görs till partikongressen. Om det ska vara en nedtrappning av a-kasseersättningen eller en bortre gräns lämnar rådslagsgruppen öppet för diskussion.

Jobbrådslagets huvudtema är en starkare arbetslinje.
– Vår politik räckte inte. Vi har inte hävdat arbetslinjen tillräckligt starkt, påpekade Sven-Erik Österberg. Samtidigt gav han regeringen en känga för att inte komma med några nyheter när det gäller att skapa jobb.
För övrigt vill socialdemokraterna satsa på småföretag och entreprenörer. Det behövs ett gott partnerskap mellan kommun och näringsliv. Offentlig upphandling ska främja nya idéer och lösningar.

Jobbrådslaget vill slå vakt om:

* Den jobbskapande politiken

* Ett skapande arbetsliv som hindrar utslagning

* En aktiv arbetsmarknadspolitik

* Arbetslöshetsförsäkringen - en väl fungerande inkomsttrygghet för dem som förlorar jobbet.