Vid första träffen är alla blyga, men insikten om att det är fler som har det likadant är förlös­ande. Varje grupp träffas 15 gånger.
– Det är en resa, först möter vi en varelse som kanske märks mycket men som är väldigt liten innerst inne, sedan får vi se den blomma ut, säger Ingegerd Ljung.
Hon har en fritidsledarutbildning i botten, har arbetat på behandlingshem och har gått en utbildning för att arbeta med barn till missbrukare på Ersta Vändpunkten.
Hon berättar om hur barnen som kommer till första träffen går böjda som om de bar ett ok och hur de efter sista gången går raka och vågar titta upp.

Ingegerd Ljung
I verksamheten med Linus och Lina arbetar Ingegerd Ljung med att stärka barnens självkänsla.

Linus och Lina handlar om att stärka självkänslan, att lära sig se och förstå sina känslor. Man pratar om barnens rättigheter. Allt som sägs på träffarna stannar i rummet, alla är anonyma.
På två av träffarna är familjerna också med. Prat varvas med att barnen målar och leker. I en av lekarna springer barnen och ställer sig i olika ändar av en linje vid olika påståenden, de som gillar spenat står i en ände, de andra i en annan. De som tömt ut öl i slasken springer åt ett håll, de som inte gjort det åt ett annat.
– Många tror att de är ensamma, men det visar sig att de faktiskt är ganska lika.

På träffarna lär sig barnen mer om beroende av alkohol och droger som sjukdom och om hur familjen påverkas.
– Budskapet är att det inte är ditt fel, att du inte kan bota och att du har rätt att få hjälp för egen del, berättar Ingegerd Ljung.
Barnen får veta att alkoholism är en sjukdom som är behandlingsbar, att den inte är någons fel. Tanken är att verksamheten ska vara förebyggande, beroende är både ett socialt och genetiskt arv.

Ingegerds råd till vuxna som vill hjälpa

· Lita på magkänslan.

· Ta de tillfällen som ges, tala om att du finns och när läge ges fråga om hur det är hemma. Erbjud "ett smörgåsbord" fråga om barnet är rädd för något, om föräldrarna bråkar, om de dricker.

· Tala om att det inte är unikt.

· Ingår du i ett arbetslag, samarbeta.

· Våga fråga, var beredd på ilska.

· Håll alltid tystnadsplikten, om du måste bryta den, prata med barnet först.

Så fungerar "Linus och Lina"

Linus och Lina är en stödverksamhet för barn till missbrukare av alkohol, narkotika och läkemedel. Flera kommuner driver verksamheten tillsammans med Hela människan, som är Svenska Kyrkans och frikyrkornas sociala arbete.
Barnen är anonyma och deltar i grupp efter ålder. De får stärka sin självkänsla, lära sig om hur beroendet påverkar familjen och möta andra barn med liknande erfarenheter.
Metoden som används har samma pedagogik som tolvstegs­programmet.
Tolvstegsprogrammet bygger på en metod som utvecklats av Anonyma Alkoholister. Miss­bruket betraktas som en sjukdom. 
Enligt Folkhälsoinstitutet finns 400 000 barn i familjer där alkoholkonsumtionen är riskabelt hög. 20 000 barn har föräldrar som fått sjukhusvård för missbruk.