Möjligheten att få nya a-kassedagar när de 300 dagarna är slut är borta. Istället träder jobb- och utvecklingsgarantin in.

Den första fasen handlar om coachning och att aktivt söka arbete, fas två handlar om praktik eller subventionerade anställningar.
Men för den som efter 450 dagar i garantin fortfarande inte har fått ett jobb väntar steg tre, vad regeringen kallat ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Det tredje steget startar 1 april 2009.

– I grunden vill vi se till att den som har en ersättning också har något att göra så att steget tillbaka till arbetsmarknaden blir så kort som möjligt, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m).
Som tänkbara arbetsplatser nämner han den ideella sektorn, idrottsklubbar och uppgifter som klassmorfar eller en extra hand i vården. Sysselsättningen ska pågå i två år, därefter ska arbetsförmågan testas.

Skulle du kalla dem ”riktiga jobb”?

– Nej, det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det handlar om att hitta en vettig sysselsättning för människor som har varit arbetslösa länge och ge dem tillgång till arbetskamrater. De ska fortsätta ha kontakt med arbetsförmedlingen för det här blir ingen parkeringsplats, det markerar också att det inte är en slutstation, säger Sven Otto Littorin.

Likheten med plusjobben (klassmorfar, extra hand i vården, två års tid, omfattas inte av LAS, inget ”riktigt” jobb) känns uppenbar, trots att det var den borgerliga regeringen som skrotade plusjobben just för att de inte var ”riktiga” jobb. Sven Otto Littorin ser dock ingen likhet:
– Det finns flera skillnader, tycker jag. Det här är en ren arbetsmarknadspolitisk åtgärd som man blir anvisad. Det är ett sätt för människor som varit arbetslösa i fem-sex år att få något vettigt att göra till dess att man kan komma tillbaka.

Sven Otto Littorin säger att det inte finns risk för lönedumpning eller undanträngning. Han utgår ifrån att arbetsförmedlingen och anordnargruppen har nära kontakt med arbetsmarknadens parter.
Ersättningen för deltagarna blir densamma som tidigare i jobb- och utvecklingsgarantin. Det vill säga mellan 320-680 kronor om dagen för dem som är berättigade a-kassa, och socialbidragsnivå för de övriga. Ersättningen betalas inte av arbetsgivarna utan av staten i form av aktivitetsstöd.

Enligt Sven Otto Littorin räknar regeringen med att 7000 personer som kommer att starta steg tre i jobb- och utvecklingsgarantin i april 2009, av dem är cirka fem procent inte berättigade a-kassa.
Antalet kommer sedan att öka till 10 000 personer 2010 och närma sig 16 000 år 2011.