Enligt det så kallade incitamentsavtalet så ska fler och nöjdare resenärer samt ökad punktlighet ge mer pengar från beställaren Upplands lokaltrafik till utföraren Gamla Uppsala Buss.
Bolagets vd, Claes-Göran Alm, säger till Uppsala Nya Tidning att han tycker att det är rimligt att personalen får drygt en fjärdedel av dessa pengar i sina egna plånböcker.

Enligt UNT så innebär punktlighet enligt förslaget att bussen är högst tre minuter försenad. Bolaget får 25 öre extra per tur om minst 90 procent av alla resor under året är punktliga.
För varje ny resenär jämfört med året innan får bolaget 1:50 i extra pengar.
Om resenärerna är nöjda och ger mer än betyget tre på en femgradig skala så ger det också extra pengar.
Förslaget om incitamentsavtal för stadsbussarna i Uppsala ska behandlas i kommunfullmäktige senare i år. Det finns liknande avtal i andra kommuner i landet.

Kim Jonsson, teamsamordnare för trafikpersonalen i Kommunals Uppsalasektion, är försiktigt positiv till ett incitamentsavtal.
– Vi har inte fått någon facklig information ännu så jag kan inte alla detaljer i förslaget. Men det är väl bra med ett system som kan ge oss mer pengar.
Kim Jonsson tycker dock att det är för dåligt om personalen får en fjärdedel av pengarna och bolaget tre fjärdedelar.
– Personalen borde få en större andel, åtminstone hälften av pengarna. Och jag ska se till att inte bara förarna belönas. Rena bussar i bra skick ska även kunna ge extra till dem som städar, tvättar och servar dem.

Han tillägger att en del av förarna tycks ha missuppfattat förslaget och tror att det handlar om individuell ersättning beroende på hur trevliga de är.
– Det blir inga individuella prövningar. Vi kommer att värderas som förargrupp. Det blir pengar till alla och lika mycket till var och en.
Kim Jonsson är tveksam till att punktlighet ska vara ett kriterium som kan ge extra pengar.
– Många förare tycker att det är svårt att hinna köra enligt tidtabellen. Det är Upplands lokaltrafik som beslutar om turerna och tidtabellerna. Om vi ska ha punktlighet som ett kriterium borde Gamla Uppsala Buss ha rätt att bestämma hur turlistan ska se ut, säger Kim Jonsson.