att fria och inte få
Att segla förutan vind är trenne gagnlösa ting.