Jag arbetar som barnskötare, och det är många som har samma avtal som jag. Varför i Herrans namn får vi semesterlön efter semestern?
Logiskt sett är det till seme-stern man behöver pengarna, som ska användas till ”det där extra” man behöver. Som det nu är kommer pengarna när man står i startgroparna för en ny termin på arbetet. Logiken i det förstår inte jag.
Någonstans har jag läst att meningen var att det var bra att ha pengarna efter semestern också. Men normalt kommer det en lön varje månadsslut och allt blir vardag igen. Jag vill ha pengarna till semestern och inte efter.
Varför är det så här ofördelaktigt för oss?<br>

Carina Fritz, Skärblacka