Jerry Karlsson
Skyddsombudet Jerry Karlsson kritiserade Falkenbergs kommun. Nu vill de köpa ut honom.

Fallet med Jerry Karlsson är ännu ett exempel på hur arbetsgivare, denna gång med skattepengar, utnyttjar kryphålet i Lagen om anställningsskydd.
Kryphålet säger att om det saknas saklig grund för uppsägning eller avsked så kan arbetsgivaren, mot ett skadestånd, ändå göra sig av med anställda de inte gillar.
Oftast sker detta genom en förlikning, överenskommelse, mellan arbetsgivaren och den anställde. Då prövas inte fallet i arbetsdomstolen, AD.

Fallet Jerry Karlsson kan hamna i AD innan Falkenbergs kommun får utnyttja sin rätt att köpa ut honom. Och det kan kosta ännu mer för skattebetalarna i Falkenberg.
– För min del är det principiellt viktigt att det i domstolen slås fast att kommunen inte har rätt att behandla anställda och fackligt förtroendevalda på detta sätt. Kommunen får komma med ett väldigt bra bud om jag ska nöja mig med att bara bli utköpt, säger Jerry Karlsson.

Michael Svensson, ombudsman för Kommunal i Halland, säger att fallet kan hamna i AD även om Jerry Karlsson går med på en förlikning om utköp.
– Detta fall handlar dels om hans anställning i kommunen och dels om kommunens felaktiga agerande mot en av våra fackligt förtroendevalda. Vi kan komma att kräva skadestånd i AD till Kommunal för att kommunen har brutit mot förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen, säger han.
Den 3 september ska Kommunal och Falkenbergs kommun träffas för att dels förhandla om kommunens önskan att köpa ut Jerry Karlsson och dels om Kommunals krav på skadestånd.

Det var i slutet av april som Jerry Karlsson sades upp. Under uppsägningstiden blev han avstängd med full lön från sin arbetsplats vid räddningstjänsten i Falkenberg.
Beskedet kom som en blixt från en klar himmel för Jerry Karlsson. Ofta sker avstängningar och uppsägningar efter varningar från arbetsgivaren om att detta kan bli nästa steg. Men så var det inte denna gång.

Arbetsmiljön inom räddningstjänsten i Falkenberg har varit dålig en längre tid. Personalen lämnade i mars in en anmälan till arbetsmiljöverket om att ledningen inte levde upp till sin skyldighet att informera och samverka med de anställda.
Jerry Karlsson skrev ett debattinlägg i Hallands Nyheter där han beskrev bakgrunden till anmälan och kritiserade räddningstjänstens ledning.

Detta blev droppen för kommunchefen Rolf Landholm och räddningschefen Klaus Heinsvig.
– Jag har trott att räddningstjänsten i första hand har en dålig fysisk arbetsmiljö. Men de psykosociala problemen har fortsatt och förvärrats även sedan vi har byggt nya och bättre lokaler. Ytterst handlar problemen om att Jerry Karlsson inte kan samarbeta med ledningen. Därför måste vi agera för att få slut på slitningarna, säger Rolf Landholm.

Han menar att detta handlar om hur Jerry Karlsson är som person och hans förmåga att samarbeta. Rolf Landholm förnekar att kommunen har velat straffa honom för sitt arbetsmiljöarbete som skyddsombud. Samtidigt antyder han att problemet är hur Kommunal tycker att ledningen ska agera.
– Kommunal verkar tycka att eftersom de organiserar 80 procent av personalen så är det deras vilja som ska gälla. Men en arbetsgivare måste ibland fatta andra beslut än vad Kommunal gillar.

Kommunal har vägrat acceptera uppsägningen och har gjort ett tolkningsföreträde om att avstängningen från arbetsplatsen ska upphöra. Jerry Karlsson har därför fortsatt att arbeta tills tvisten om hans anställning är löst.
Kommunen har erbjudit honom ett annat arbete med att informera och utbilda i brandsäkerhet. Denna tjänst var tänkt att placeras i kommunhuset med en annan chef än den som är chef för räddningstjänsten. Jerry Karlsson har tackat nej till detta erbjudande.

Hans arbetskamrater vid räddningstjänsten har i kommunen samlat in cirka två tusen namn till stöd för att Jerry Karlsson ska få behålla jobb. Men detta gör inget större intryck på Rolf Landholm.
– I kommunen bor det 40 000 invånare. Vad tycker de som inte har skrivit på. Och vi går inte ut i kommunala folkomröstningar innan vi fattar beslut i personalärenden.

Ordföranden för den fackliga klubben vid räddningstjänsten, Mikael Svensson, tycker att kommunens agerande är en stor skandal. Han säger att klubben till hundra procent ställer upp för Jerry Karlsson.
– Vi har Previa inkopplat för att få hjälp att lösa våra psykosociala arbetsmiljöproblem. Dessa är mycket större än samarbetssvårigheterna mellan ledningen och Jerry Karlsson. Det bästa hade varit att Previa hade fått titta även på det fallet.

Han har svårt att se hur det ska bli ett bättre samarbetsklimat när kommunen agerar som den nu gör.
– Och detta gör ju att flera i klubben funderar på om de vågar ta på sig fackliga uppdrag. Det är inte bara Jerry Karlsson som nu tystas i räddningstjänsten. Fast jag tänker för min del inte hålla käften, lovar Mikael Svensson.