Medans rösten
bär så ska jag sjunga

Det är i det bottenlösa
djupet;
då när döden ler sitt vackraste leende

Som livet
skrattar åt oss

hånfullt