Varför ska vi ha mångfald inom räddningstjänsten?
Gör inte brandmännen ett bra jobb idag?
Jo. Men varför ska vi, som skattefinansierad verksamhet, leva ett eget liv utan att påverkas av det samhälle vi verkar i? Några brandmän upplever det nu som att det skulle vara något fel på dem bara för att de är vita, heterosexuella män. Inte alls.
Ni är basen i verksamheten och ni gör ett fantastiskt bra jobb. Ni är oerhört professionella. Ni är också mycket viktiga i mångfaldsarbetet för det är ni som ska ta hand om de nya medarb-etarna när de börjar hos oss, det är ni som ska dela med er av all er erfarenhet och det är ni som ska få dem att känna sig välkomna.
Ni är mycket viktiga och ni behövs verkligen.

Men – vi är mer än hälften kvinnor i Sverige, här bor många med annan etnisk bakgrund och många med annan sexuell läggning än den heterosexuella. Vi lever sida vid sida i samhället varje dag. Vi behöver alla varandra. Varför ska vi inte öppna upp och välkomna alla till vår verksamhet?
Skulle vi förlora något på det? Troligen inte. Skulle vi vinna något? Ja, det tror jag.
Vi skulle tillföras nya kompetenser, nya idéer och nya erfarenheter.
Vi är väldigt populära bland allmänheten, men det finns en sak som återkommer när jag möter människor. De tycker vi är för slutna. De vill veta mer om oss och vårt arbete.

Under Pride och Ung08 har jag mött många människor som sagt, precis som Gert Fylking, äntligen!
Äntligen känner den homosexuella killen att brandmannayrket kanske kan vara något för honom. Äntligen känner invandrarkillen från Alby att han är välkommen att söka som brandman. Äntligen känner rugbytjej-en från Enköping att vi faktiskt vill ha henne också. Äntligen känner kanske de homosexuella brandmän som idag finns hos oss att det är ok att komma ut på jobbet.
Jag är övertygad om att de kommer att bidra med mycket och komplettera vår redan bra verksamhet så att den blir ännu bättre.<br>

 

Jan Wisén,brandchef i Stockholm