Carema kommer från och med den första oktober att driva de särkskilda boendena inom omsorgen i Falun. Företaget stötte på en oväntad överraskning. I Falun finns ett lokalt avtal som har varit dubbelt så förmånligt som Kommunals avtal med SKL, Sveriges kommuner och landsting, enligt Jennifer Forsanker, personalansvarig på Caremas huvudkontor.
Vårdarna har, när de haft sovande jour, fått betalt för all arbetstid medan huvudavtalet med SKL säger att bara hälften av tiden ska räknas som arbetstid.
– Något sådant har vi inte budget för, säger Jennifer Forsanker på Carema.

Annica Andersson, Kommunals ombudsman, berättar att avtalet har funnits sedan 1987.
– Det var ett sätt att locka personal till omsorgen.
Men kommunen har inte tagit med det som krav i upphandlingsunderlaget och nu sägs det upp.
Det kommer att löpa under uppsägningstiden på tre månader.
Kommunal och Carema har enats om ett nytt avtal som gör att de anställda under ett års tid får motsvarande ersättning som i avtalet med SKL, det vill säga halva tiden är jour och halva tiden är arbetstid.

Vårdföretagarnas avtal, som anställda i Carema ska sortera under, ger endast övertidsersättning om man måste stiga upp och arbeta.
– Jouren räknas inte in i arbetstidsmåttet, säger Jennifer Forsanker.
Enligt Annica Andersson är avtalet med SKL klart bättre.
– Fyra timmar räknas som arbetstid och läggs in i ens sysselsättningsgrad.