Regeringens definition på utanförskap är människor som står utanför arbetsmarknaden för att de saknar arbete eller är sjuka, eller jobbar mindre än de vill och kan. Enligt den definitionen har antalet i utanförskap minskat med 173 000 personer de senaste två åren, även om minskningen slagit av på takten det senaste året.
Fler människor arbetar, det arbetas fler timmar per år och färre är arbetslösa eller sjuka. Vändningen för sysselsättningssiffrorna kom dock redan 2005.

En stor del av förändringen beror på att sjukfrånvaron har minskat – och detta redan innan den omdebatterande rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen infördes i juli i år.
– Det är både en högkonjunktureffekt och en struktureffekt. Jag tror att jobbskatteavdraget har haft väldigt stor betydelse för att få människor att komma tillbaka från sjukdom, säger statssekreterare Eva Uddén Sonnegård (m).
När hon presenterade arbetsmarknadsdepartementets statistik var det två kolumner som visade en negativ utveckling. Antalet ungdomar som står utanför arbetsmarknaden har ökat under den borgerliga regeringens tid, liksom antalet människor som vill jobba mer än de får möjlighet att göra.

För 15-24-åringar har arbetslösheten ökat med 18 000 personer mellan juli 2006 och juli 2008, även om andelen sysselsatta ökat med 40 000.
– Det är ett jättebekymmer, men i befolkningen har den här ungdomsgruppen ökat med 62 000, just nu strömmar det in 16-17-åringar på arbetsmarknaden. En stor del av ökningen i arbetskraften är de här ungdomarna, säger Eva Uddén Sonnegård.

En annan grupp som ökat sitt antal under regeringens år vid makten är de undersysselsatta. Antalet människor som arbetar, men vill arbeta mer har ökat med 7000 personer till 248 000.
Vid en pressträff fick Eva Uddén Sonnegård frågan hur hon tänker kring de branscher där deltidsarbete i princip är norm, som till exempel inom handeln. Hennes svar var att regeringen infört avdrag för hushållsnära tjänster:
– Man kan tänka sig att är man så inne i den verksamheten kanske man startar en egen verksamhet i den sektorn. Kvinnor som står och säljer kanske gärna vill bli lite mer egna, de behöver inte jobba med handel utan med lite mer hushållsnära tjänster. Det finns en fantastisk palett av viktiga uppgifter som kan göras.
I veckan aviserades det att regeringen i höst kan komma att lägga ett tilläggsförslag för avdraget för hushållsnära tjänster. Det skulle då också gälla när privatpersoner utför tjänster (idag gäller det endast för företag eller personer med F-skattsedel).

Regeringens satsning jobb- och utvecklingsgarantin har påbörjats av 67 000 personer. 24 000 av dem har lämnat den, varav endast 11 000 för att börja arbeta. (Det handlar alltså inte om en garanti, även om den kallas så.) Var de övriga tagit vägen vet regeringen inte.
När det gäller jobbgarantin för ungdomar som startade i december 2007 ser möjligheterna för de arbetslösa bättre ut. 17 000 ungdomar påbörjat garantin, 7000 av dem har lämnat den varav 5000 för att börja arbeta.