För ett år sedan lät ledningen för Liseberg ett konsultföretag undersöka hur det är bevänt med jämställdheten på arbetsplatsen som har 380 årsanställda.
Av de 251 som svarade hävdade över 120 att det förekom en sexistisk och kränkande jargong mot kvinnor som grupp, och 104 svarade att det förekom också mot män.
– Fullständigt oacceptabelt. Vi vill ha nolltolerans, ansåg Gunnar Svensson, jämställdhetsansvarig i företaget.

Resultatet av enkäten väckte stor förvåning både bland personal och ledning. Frågan tas på största allvar.
– Det här är inga lätta frågor. Vi har nu börjat jobba för en attitydförändring genom att ha samtal med alla anställda, säger Gunnar Svensson.
– Ett problem i sammanhanget är att man inte vet vem som trakasserar, det kan vara gäster på Liseberg eller vårt hotell Heden, säger Anders Ingemarsson, huvudskyddsombud, Kommunal.
– Bland våra unga människor finns många som är öppna och frispråkiga. Det finns ett ”spel” mellan människor av olika kön men det gäller att rätt kunna läsa av varandra så att ingen blir kränkt. Vi har börjat prata om det, säger Anders Ingemarsson.

På Lisebergs interna hemsidesportal finns numera utlagt ett 19 sidor långt jämställdhetsdokument att läsa för de anställda.
JämO ska nu påbörja en granskning av jämställdhetsarbetet på Liseberg.

JämO

Jämställdhetsombudsmannen är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter oavsett kön.
JämO ser över rättigheterna i arbetslivet, i högskolan, inom skolväsendet samt inom vissa andra områden, till exempel när man tagit del av tjänster, arbetsmarknadspolitisk verksamhet eller socialförsäkringen.