Wal-Mart som är den största privata arbetsgivaren i USA (fler än 1,4 miljoner anställda) har uppmanat sina anställda att inte rösta på demokraterna.
Anledningen är att partiet vill driva igenom lagen ”the Employee Free Choice Act”. Lagen skulle göra det lättare för anställda att organisera sig fackligt på den egna arbetsplatsen.
Demokraternas kandidat Barack Obama har sagt att han driver igenom förslaget till lag om han blir president efter det amerikanska valet i november. Republikanernas John McCain vill istället förhindra att förslaget går igenom och blir lag.

Wal-Mart ska enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal ha anordnat möten runt om i landet för att ”informera” om lagförslaget. Den vilseledande informationen ska ha tagit sig uttryck i form av anti-facklig skräckpropaganda, enligt tidningen. Det handlade om uppsägningar och att de anställdas integritet skulle inskränkas om facken skulle göra intåg på arbetsplatserna.
Den fackliga paraplyorganisationen AFL-CIO (liknande svenska LO) efterlyser nu en grundlig undersökning om inte Wal-Mart handlat lagvidrigt när de försökt påverka sina anställda att inte rösta på demokraterna.

Samtidigt har åtta av kedjans anställda blivit de första Wal-Martanställda i hela Nordamerika med ett kollektivavtal. Kollektivavtalet gäller åtta personer som arbetar i Wal-Marts garage i Quebec i Canada, skriver The New York Times.
Avtalet höjer ingångslönen från 52 till 70 kronor. Den maximala timlönen ökar med drygt 12 kronor till 93 kronor.

Wal-Mart har länge fått kritik från den amerikanska fackföreningsrörelsen för att de stänger facken ute från arbetsplatserna. Men på ytterligare tre av Wal-Marts arbetsplatser i Quebectrakten verkar nu kollektivavtal vara på gång.