På min axel sitter min vän citronfjärilen
den väg jag jag skall vandra
är den som livets snåriga stigar
givet mig jag jag bär fjärilens
tunna doftande vingar
och flyger min väg
innan jag landar i mtt eget hjärta.