Christine Gilljam, utvecklingsdirektör på HomO, berättade på ett Prideseminarium om vilka samtal hon kunde få från människor som blev diskriminerade av sin kommun. Seminariet handlade om just kommunens skyldigheter:

– Det ställs högre krav på den som är kommunanställd än privatanställd att motverka diskriminering, förklarade hon. I grundlagen står det uttryckligen att ”det allmänna ska motverka diskriminering”. Hela livet har människor med kommunen att göra, därför är det viktigt att kommunerna och alla anställda har kunskap om Hbt-frågor.

För att utbilda och ge stöd åt kommunen att öka medvetenheten hos sina anställda lanserar HomO nu en ny hemsida, HomOs kommunwebb. Här finns berättelser som ger aha-upplevelser, exempel, information om vad som gäller och tips om hur man kan arbeta. Det gäller skola och förskola, vård och omsorg, socialtjänst, idrott/fritid, brottsförebyggande verksamhet och arbete med nyanlända.

Christine Gilljam ger ännu en bild:

Det är familjen som går till kommunens simhall och ser att det finns familjerabatt. Men i biljettkassan får de nej. ”Det gäller pappa mamma och barn, inte kompisar” säger kvinnan i kassan. Det hjälper inte att paret förklarar att de är en familj, det blir ingen rabatt.

– Visst kan man önska att hon som satt i biljettkassan kunde tänka efter och korrigera sitt misstag. Men det är kommunens skyldighet att ge sina anställda kunskap och tydliga direktiv om vad som gäller. De flesta är så blinda för diskriminering just när det gäller sexuell läggning.

Det är heteronormen som råder – det att många tar för givet att alla är heterosexuella. Det finns i barnböckerna på förskolan, i bemötandet på sjukhuset, i blanketterna vi ska fylla i, i snacket i fikarummet eller omklädningsrummet, i exemplen i matteboken i skolan. Överallt. Syftet med HomOs webbsida är att göra anställda, chefer och politiker medvetna om hur heteronormen skapar problem. Målet är ett mer öppet förhållningssätt där människor inte behöver känna sig som avvikande utifrån sin sexuella läggning.

Kommunanställda har ett särskilt ansvar för att motverka diskriminering. Men hur är det för alla som arbetar med vård, omsorg och skola fast åt företag? Allt fler kommuner lägger ut verksamhet på privata företag.

– De ska känna samma krav på sig som de kommunanställda, säger Christine Gilljam. De arbetar på kommunens uppdrag.

Ändå tycker hon att det är bra att kommunen gör kraven tydliga, genom att föra in klausuler som förbjuder diskriminering i de kontrakt de skriver med företag.

– Jag har fått frågor från privata renhållningsföretag som undrar över vad de ska göra för att uppfylla kraven på att de ska arbeta mot diskriminering. Det visar att det har effekt om kommunen skriver in sådana tydliga krav, säger hon.

Läs mer på http://www.homo.se/ under fliken HomO:s KommunWebb   

 

 

 

 

Bakgrund

I Regeringsformen som är en grundlag, står det bland annat att "Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person".

I Lag om förbud mot diskriminering som kom 2003, förtydligas förbuden mot att diskriminera på en rad områden. Den gäller bland annat tjänster av olika slag, både offentliga och privata.

 

Heteronormen är föreställningen att alla är heterosexuella och att detta är det självklara och önskvärda sättet att leva. En av utgångspunkterna är förväntningar om manlighet och kvinnlighet som varandras motsatser och komplement. Heteronormativitet handlar om makt. Den som tillhör normen har privilegiet att vara något mer än sin sexuella läggning och har även makten att bedöma vad som är annorlunda och icke önskvärt. De som överskrider gränser för heterosexualitet uppfattas som avvikande.

Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Transpersoner är i sin tur ett samlingsnamn på könsöverskridare, till exempel transvestiter och transsexuella.