SVAR: Tujor är faktiskt en av få växter, som rådjuren brukar undvika att sätta tänderna i. Det är dock vanligt att bockarna förstör tujorna genom sin fejning och revirmarkering. Bäst är ett högt staket på 1,6 meter. Håll djuren på avstånd genom att strö på blodmjöl eller en blandning med namnet råodör eller motavilt