SVAR: Det är svårt att ge ett fullständigt besked i ditt ärende. Men om en medlem bedöms som företagare finns inte rätt till ersättning, under förutsättning att verksamheten inte kan betraktas som en bisyssla som har bedrivits jämsides med en heltidsanställning under minst 12 månader. Alternativt, om verksamheten har varit ett begränsat engagemang jämsides med en deltidsanställning. Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring bedöms den som företagare som är delägare, verksam och har väsentligt inflytande i företaget. Kassan ska göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter i ärendet. Du skriver att du kommer att äga aktier och vara suppleant och därmed delvis vara verksam. Det kan innebära att det finns risk för att du bedöms som företagare och därmed inte får rätt till ersättning vid eventuell arbetslöshet.