SVAR: I många av förbundets centralt tecknade kollektivavtal finns skrivningar om betald ledighet vid enskild angelägenhet. Kravet för betald ledighet är ofta att det ska röra sig om synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara nära anhörigs svårare sjukdom, men det finns ingen absolut rätt till ledigheten eller hur många dagar ledigheten kan omfatta.