EG-domstolen underkänner i olika domar fackens rätt att med kollektivavtal bekämpa social dumping. Detta har gett bränsle åt debatten om det är demokratiskt att med juridiken som verktyg stoppa beslut som fattas av politiker, fack och arbetsgivare.
Centerpartiet vill förstärka juristernas makt.
– Inför en författningsdomstol, sa Maud Olofsson i sitt tal.
Hon vill att detta krav utreds i den nu sittande grundlagsutredningen.
Maud Olofsson nämnde inte att detta är ett sätt att exempelvis stoppa beslut av en socialdemokratisk regering som de borgerliga inte gillar. Hon förklarade istället i sitt tal att en författningsdomstol skulle stärka den enskilde individens integritet.

Centerpartiet har fått kritik för att partiet var med och röstade igenom FRA–lagen som innebär att alla svenskars telefonsamtal, sms, epost och nätsurfande ska kunna avlyssnas och kontrolleras om trafiken går via en server eller till en mottagare i utlandet.
Kritiken kommer även från partiets egna medlemmar och sympatisörer. Maud Olofsson sa i Almedalen att hon var stolt att leda ett parti där debatten om människors integritet har varit så stor.
Och hon försäkrade att centerpartiet vill värna människors integritet.
– Nu är det hög tid att integriteten ges en självklar plats i grundlagen, slog hon fast.

Centerpartiets dag i Almedalen kunde ha börjat bättre för Maud Olofsson, som är närings– och energiminister i regeringen. De små– och medelstora företagens organisation Företagarna redovisade en rapport som visar att företagarnas förtroende för regeringen minskar.
Men Maud Olofsson var mer än nöjd när hon för sjunde gången, varav första gången som minister, äntrade scenen i Almedalen.
Hon talade stolt om att regeringen med sin politik gjort det möjligt för 164 000 fler att gå till ett jobb och att kunna ta en fika med arbetskamrater. Och de flesta nya jobben har kommit i de små företagen.

Maud Olofsson hyllade den ökade valfriheten som har blivit möjlig bland annat genom fler privata alternativ inom vården.
Klimat– och energifrågor fick en stor plats i hennes tal.
– Slopa fordonsskatten för miljöbilar i 3–5 år. Höj skatten på klimatdåliga bilar, sa hon.
Och Maud Olofsson vill att arbetsgivare som satsar på att de anställda cyklar eller åker kollektivt ska få skatteavdrag för detta på samma sätt som i dag gäller för friskvård och utbildning.
Hon försäkrade att centerpartiet och regeringen vill gå vidare med den politik som nu förs på olika områden.
– Nu vet vi att det gör skillnad vem som styr. Resan har börjat och förändringen sker nu. Vi ska nu genomföra ett värderingsskifte i samhället. Kom ihåg att det är bara döda fiskar som flyter med strömmen, sa Maud Olofsson.