För mindre än ett år sedan tog Jan Björklund över efter Lars Leijonborg som partiledare för folkpartiet.  
Opinionssiffrorna för den regering han ingår i är inte de bästa. Men under söndagskvällens tal hävdade utbildningsminister Jan Björklund att han trots opinionsläget känner sig lugn inför valet om två år.
– Jag är helt lugn inför valåret 2010. Vår politik har stärkt Sverige långsiktigt. Trots stora skattesänkningar får nu staten in mer skattepengar är tidigare eftersom fler människor har ett arbete och kan betala skatt, sa Jan Björklund.
Han menade att det nu när mandatperioden nått sin halvtid också är dags att börja granska den politiska oppositionens alternativ lite noggrannare.
– Jag tror att Mona Sahlin är rädd för två saker. För det första att gå till val i en vänsterallians med vänsterpartiet och miljöpartiet. Och för det andra att inte gå till val i en vänsterallians med vänsterpartiet och miljöpartiet…

För detta fick Jan Björklund en av de mer entusiastiska applåderna under sitt tal. Publiken var ganska liten, vädrets makter var inte på folkpartiets sida även om regnet som strilat ner under dagen gjorde uppehåll medan Björklund talade.
Jan Björklund tryckte hårt på att förbättra för ålderspensionärerna och sa att folkpartiet tycker att det finns skäl att gå vidare med förbättringar för just den gruppen under den återstående mandatperioden:
– Det är rimligt och rättvist att pensionärerna som har slitit ihop till vårt välstånd får del av välfärden.

Kritiker av hushållsnära tjänster och dess skatteavdrag fick sig en känga. Jan Björklund menade att det handlade om en moraliserande skattepolitik när man är kritisk till ett avdrag för hushållsnära tjänster vilka ofta utförs av kvinnor, men tycker att ROT-avdraget för hantverkstjänster som ofta utfördes av män var okej.
Jan Björklunds tal uppehöll sig också till stor del kring utbildningspolitik och då främst kring yrkesutbildningar som han ville se en renässans för i Sverige.

Folkpartiet presenterade tidigare under söndagen ett förslag om sänkt bolagsskatt för att locka företag till Sverige och se till att företagen stannar kvar i landet. Idag har Sverige en bolagsskatt som ligger över snittet i EU.
Jan Björklund talade också om att han inte tycker att Sverige kan stå utanför euro-samarbetet på sikt:
– Så småningom bör svenska folket på nytt få pröva den här frågan. Vi står inte utanför detta samarbete för tid och evighet.