Kommunal ledning analyserar nu det nya budet.
Strax före klockan 16 kom ett nytt bud från BuA.
Det innehåller ett förslag om att ramtiden ska kortas till 13 timmar i ren stadstrafik men att den i övrig trafik också i fortsättningen ska vara 13,5 timmar.

– Kommunal vill ha ett konkurrensneutralt avtal med oss jämfört med det som har tecknats för de kommunala trafikbolagen. De kör ren stadstrafik. Med vårt nya bud blir avtalen konkurrensneutrala. För oss går 13 timmars ramtid att hantera i ren stadstrafik. Men kostnaderna blir för stora om det skulle införas i övrig trafik, säger Peter Jeppsson.
Dessutom innehåller budet en kompromiss om dygnsvilan. Den bygger på förslaget i medlarnas senaste bud som Kommunal sa nej till för ett par veckor sedan.

Enligt nuvarande avtal har arbetsgivaren rätt att vid tre tillfällen i veckan korta dygnsvilan från elva till nio timmar.
BuA föreslår nu att dygnsvilan får kortas med högst tre timmar per vecka och då med högst två timmar vid ett och samma tillfälle. Budet innehåller även 0,2 procent mer i löneökning jämfört med det tidigare budet.
– Nu erbjuder vi ett avtal som ger 10,4 procent plus kostnaderna för sänkt ramtid i ren stadstrafik, säger Peter Jeppsson.
Men Kommunal håller inte med om att det innebär så stora höjningar. Enligt förbundets sätt att räkna skulle avtalet vara värt 9,8 procent på 36 månader. Det ska jämföras med 7,93 procent på 22 månader som avtalet med de kommunala trafikföretagen ger.

BuA går även med på att
i avtalet skriva in att visstidsanställningar enligt LAS ska leda till fasta anställningar. Men arbetsgivaren går inte med på Kommunals krav att alla anställningsformer ska vara enligt LAS.
– Vi behöver ha behovsanställningarna kvar, säger Peter Jeppsson.
Bussföretagen i Stockholm förlorar tiotals miljoner varje dag på grund av strejken. På tisdag ska den utvidgas till Västerbotten. Men BuA gör nu ett försök utan medlare att få slut på konflikten.
– Vårt nya bud är inte förhandlingsbart. Kommunal har bara att säga ja eller nej. Men vi hoppas att de tar sitt ansvar. Nu tycks det bara vara vi som bryr oss om de svaga i samhället som lider på grund av att de inte ta kan ta bussen, säger Peter Jeppsson.

Någon tidsgräns för när BuA vill ha svar finns inte. Och det är oklart när Kommunals svar kommer.
– Budet har precis kommit till oss. Våra förhandlare går nu igenom det så får vi se vad som händer sedan, säger pressinformatören Serkan Köse.