Når jag fram till dina ögon
som du vill se mina
Någonting brister,där möjligheterna fanns
Men våra ögon bär livet vidare
in i andras ögon
där nya möjligheter öppnas
var smekfull med dina ögon från igår
de är bärare av en passion du aldrig glömmer
Vårda den som en vacker fjäril
den hänger du som en vacker tavla
runt ditt levnadshjärta.