Så många möten
man gör på livets stig…

En del bara går förbi,
en del stannar till,
men faller genast
ur minnet bort.

En del stannar kvar,
ställer sig någonstans
långt där bak,
en del lite längre fram.

Sen finns det de,
som i minnet
alltid finns nära…

de som i hjärtat
fått ett eget rum.

De som för dig…

blivit
lite mer.