Kommunals a-kassa tappade drygt 12 000 medlemmar mellan 1 januari och 31 maj i år (att jämföra med drygt 35 000 medlemmar under samma period förra året). Det senaste året (juni 2007 – maj 2008) har Kommunals a-kassa tappat 40 000 medlemmar.

Alla landets arbetslöshetskassor har sammantaget minskat medlemsantalet med cirka 500 000 sedan det var val i september 2006, från 3,8 miljoner till drygt 3,3 miljoner.
Hur många medlemmar som lämnat a-kassorna skiljer dock stort mellan olika kassor, visar underlag från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa har minskat med endast 1,2 procent, medan SeA (som har hand om a-kassan för försvaret, tull- och kustbevakningen) minskat antalet medlemmar med 42 procent.