1.Lika bra att jag gör det–så får jag vara med
2.Lika bra att jag gör det–så blir det riktigt gjort
3.Lika bra att jag gör det –ingen annan ställer upp
4.Lika bra att jag gör det–han/hon klarar det inte
5. Lika bra att jag gör det–för allt är ändå mitt fel
6.Lika bra att jag gör det–så kan jag påverka och driva igenom de rätta ideerna
7.Lika bra jag gör det — jag har ju alltid gjort det