Debatten i riksdagen i går var en seger för demokratin, med ett underhållningsvärde för medborgarna långt högre än vanligt. SvT 24 kändes som oumbärligt.
Det handlade ju inte heller om småsaker, utan om ett regeringsförslag till lag som ger Försvarets radioanstalt, FRA rätt att kolla allt vi svenskar har för oss i kabelnätet, dvs sms, fax, e-post, bloggar, chattar, ja allt utom att sprätta upp breven skulle vara lagligt i terroristbekämpningens namn!
Åtgärder som för övrigt inte skulle fånga särskilt många terrorister, enligt de experter på sådan bekämpning som framträtt i medierna.
”Lagen fångar inga terrorister”, sa exempelvis Magnus Norell som arbetar på Totalförsvarets forskningsinstitut i radions Ekonyheter i morse.

(Läs också mer på DN.se 1 2 och SvD.se 1 2)

De borgerliga partierna som satsat massor för köra igenom lagen backade, inför hotet om att åka på intern opposition vid omröstningen. Annie Johansson och Fredrik Federley, båda från centern, stod i skottgluggen och hotades av diverse partipiskor, liksom exempelvis moderaten Karl Sigfrid.
Var folkpartiet, en gång förkämpar för yttrande- och tryckfrihet, stod var mindre klart, även om Birgitta Olsson åtminstone på sin hemsida kämpar för individens frihet.

Hursomhelst är det inte lätt att stå upp emot en grupp och de som gjorde så förtjänar respekt. Även om det efteråt verkar larvigt när Federley kallar lagen en gökunge de ärvt av socialdemokraterna. Som om de borgerliga partierna är tvingade att genomföra förslag som deras företrädare jobbat fram!! Men den meningen har säkert partistrateg Schlingman (m) lagt i hans mun för att dölja kapten Reinfeldts misslyckande. Att köra regeringsskutan säkert i hård blåst är ju, enligt honom själv, en moderat statsminister bättre på än exempelvis Mona Sahlin (s).

 Nu ska FRA-lagen snabbt snyggas till. Ett omarbetat förslag ska tas med raketfart för att rädda regeringens anseende. Men blir det så stor skillnad? Risken är att detta bara är smink som ska få det hela att se lite bättre ut. Bland annat ska Datainspektionen få vara med och kolla FRA-avlyssningen av data- och telefontrafiken till Sverige. Ett integritetsombud ska tillsättas. Detta för att öka skyddet för vårt privatliv.

Men den utökade rätten till avlyssning i hela kabelnätet finns kvar. Datainspektionen kommer knappast att klara att följa en sådan omfattande verksamhet. Våra medborgerliga fri- och rättigheter är fortfarande hotade, det kan inget ombud i världen råda bot på. Ett hafsbeslut som ser snyggt ut kan möjligen rädda freden i de tilltufsade partigrupperna inom allianspartierna. Nu har förslaget skickats tillbaks för att jobbas om. Men den ska fortfarande klubbas igenom. Och själva förslaget ger fortfarande staten alltför stora befogenheter att kontrollera alla medborgares privatliv och är ett stort steg mot ett samhälle där storebror kan följa allt du gör. Meddelarskydd och yttrandefrihet är fortfarande hotat.

Låt avlyssningslagen vila i frid!