Ännu en gång har den borgerliga alliansregeringen visat vilken typ av samhälle de vill ha. De har beslutat att försämra sjukförsäkringssystemet.
Försämringen innebär ett systemskifte som rycker undan tryggheten för sjuka, långtidssjuka, de arbetsskadade och de psykiskt sköra. De ska ut i arbetslöshet och socialbidragsberoende. Och tvingas vända sig till kommunernas socialkontor för att klara sin försörjning.
I alliansens Sverige ska alla vara friska, antingen de är det eller inte. Nu behövs en frisk regering, som inte lägger sjuka förslag.

Klas, Wolfgang, Reinhold och Magnus