Vänsterpartiet vill satsa på en regering med socialdemokraterna och miljöpartiet. Men partiet är inte intresserat av att innan valet enas om en gemensam valplattform med s och mp innan valet.

Den största debatten kring förslaget om nytt partiprogram gällde partiets linje om kortare arbetstid. Programkommissionen föreslog att kravet om sex timmars arbetsdag skulle strykas och ersättas med att normalarbetstiden ska kortas.
Motiveringen till förändringen, som stöddes av partiledningen, var att det finns så många andra viktiga frågor för den hårt tillbakapressade fackföreningsrörelsen att sex timmars arbetsdag inte känns realistiskt att kräva just nu.

Lars Ohly och Josefin Brink på Kråkholmen, partikongress Norrköping 2008.
Partiledaren Lars Ohly och riksdagsledamot Josefin Brink vid en av helgens många intervjuer på Kråkholmen utanför De Geerhallen.

Men kongressen var inte beredd att släppa kravet som varit en profilfråga för partiet i mer än 30 år.
Kompromissen blev att skriva in i partiprogrammet att normalarbetstiden ska kortas med målet sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
– Vi vill i samarbete med fackföreningsrörelsen hitta en plan för hur en arbetstidsförkortning ska gå till, säger partiordföranden Lars Ohly. 

Han betonar att han är medveten om att de fackliga organisationerna har andra frågor som står högre på dagordningen, som förbättrad a–kassa, rätt till heltid och fasta anställningar.
– Men kortare arbetstid är en viktig fråga bland annat för jämställdheten. Därför är det viktigt för oss i vänsterpartiet att också driva detta krav.

I partiprogrammet står det fortfarande att vänsterpartiet vill att Sverige ska lämna EU. Några ombud ville att vänsterpartiet ändrar linje och accepterar EU–medlemsskapet för att satsa all energi på att förändra EU åt vänster.
Men den stora majoriteten av ombuden vill att partiet står fast vid sitt EU–motstånd.
– EU står för allt som inte hör hemma i vårt parti, sa Anders Svensson. I det nya partiprogrammet sägs att partiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Även om vänsterpartiet nu satsar på att sitta i en regering efter valet 2010 så betonar kongressen i sitt politiska uttalande vikten av att utveckla det utomparlamentariska arbetet på gator, torg, i bostadsområden och i olika folkrörelser.
Partiet satsar bland annat på dörrknackning för att lyssna in vad som är viktiga frågor för dem som bor där. Den holländska vänstern har använt detta med stor framgång.
– Vi vill åstadkomma en förändring tillsammans med människor och utifrån människors livsvillkor, sa Alice Åström, förste vice ordförande.

Lars Ohly säger att det inte betyder att partiet ska bli populistiskt och okritiskt föra en politik utifrån vad människor tycker.
– Vi ska behålla våra värderingar. Men vi kan lära oss av människors erfarenheter för att utveckla vår politik, säger han.
Kongressen omvalde som väntat Lars Ohly som partiordförande. Han fick 204 röster mot 14 för utmanaren Staffan Norberg, kommunalråd i Södertälje.