Hur är det tänkt att de nya reglerna ska fungera i praktiken och till vilken nytta?
– Den nyligen införda begränsningsregeln syftar både till att förstärka de deltidsarbetslösas drivkraft att söka heltidsarbete och till att uppmuntra arbetsgivare att i större utsträckning erbjuda heltidsarbeten.
Vad ska det leda till?
– Att fler deltidsarbetande personer ska få möjlighet till heltidsarbeten. Arbetsgivarna ska inte längre kunna vältra över sin oförmåga att organisera arbetet på skattebetalarna och a-kassorna – det är först nu kampen mot ofrivillig deltidsarbetslöshet får det stöd den verkligen behöver.
Tror ni verkligen att det ska stimulera till nya jobb?
– Ja, när nu pressen på arbetsgivarna ökar ser vi att flera företag och organisationer också erbjuder heltidstjänster. Enligt SKL minskar nu deltidsarbetslösheten i kommunerna mer än i någon annan sektor. För att öka deltidsarbetandes och timanställdas möjlighet att få ett heltidsarbete kan de under 2008 kvalificera sig för nystartsjobb, under förutsättning att det är en heltidsanställning.
Man förlorar ju på att arbeta om man inte från början vet att man har arbete hela veckan. Hur ska regelverket kunna höja arbetsmotivationen?
– En arbetssökande kan aldrig tjäna dagar med arbetslöshetsersättning genom att inte arbeta. En grundförutsättning för att arbetslöshetsersättning ska kunna lämnas är att en arbetssökande vill och kan ta arbete. Möjlighet till korta påhugg finns under de 75 dagarna, det vill säga under ett antal månader.