Tårar ett inre regn det har tagit mig nästan 60 år
Att få känna att tårar kan vara som ett stilla
sommarregn kraven prestigen vad andra tycker
om mig det är inte mitt liv det är en spegelbild
med en ram utan glas vi ser förbi varandra, men när spegelbilden på insidan av din kropp, börjar lysa utåt av egen kraft då börjar glaset att skimmra av en kraft du ser dig själv andra ser dig Citronfjärilen sitter på andra sidan av dina
tankar och spinner en kokong av vackraste glas
Förnöjsamt lyfter fjärilen mot en ny blomma
Den blomman är du