svar: Enligt 12 § semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att lägga ut semestern så att arbetstag­aren får en sammanhängande ledighet om fyra veckor under perioden juni-augusti. Detta gäller ”om ej annat har avtalats”. Avtal om annat kan träffas dels på enskild nivå, det vill säga mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och dels genom kollektivavtal. Under förutsättning att det inte finns ett kollektivavtal med andra regler om sommarsemester gäller följande: Eftersom er arbetsgivare föreslår att ni tar fyra veckors semester under någon av två perioder som båda ligger i tiden juni – augusti bryter denne inte mot semesterlagen.