svar: Det finns inget som säger att man inte får baka på natten eller när man arbetar ensam. Arbetsgivaren kan alltså ålägga dig olika arbetsuppgifter inom ramen för din anställning. Där­emot verkar det som om arbetsgivaren inte inser din arbetsbörda, vilket ser ut att utgöra ett stort arbetsmiljöproblem på din arbetsplats. Kontakta snarast ditt skyddsombud eller din sektion för att få hjälp.