Sven–Erik Österberg är socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor.
Wanja Lundby–Wedin sitter i socialdemokraternas verkställande utskott. Hon säger att Österbergs utspel inte är förakrat i den högsta partiledningen och hon är undrande till vad han menar.
– Visst kan jag tänka mig att riksdagen skjuter på antagandet av fördraget, om det är möjligt med hänsyn till när fördraget senast måste antas enligt EU:s tidtabell. Då kanske också den svenska utredningen om lagändringar till följd av Lavaldomen vara klar. Det kanske kan lugna en del som nu är oroliga för vad som ska hända med den svenska modellen.

Men Wanja Lundby–Wedin säger bestämt nej till att antagandet av EU–fördraget ska användas som ett verktyg för att tvinga EU:s regeringschefer att ge Sverige garantier för strejkrätten och kollektivavtalsmodellen.
– Det kommer att ta flera år att få sådana garantier. Nu har14 länder redan antagit fördraget. Skulle Sverige börja ställa krav om garantier öppnas hela processen upp igen. Och då faller fördraget. Vilket vore djupt olyckligt eftersom det nya fördraget är bättre än det nuvarande.
Wanja Lundby–Wedin säger att de garantier som LO vill ha inte heller är möjliga att få innan fördraget är antaget av alla medlemsstater.
– EU:s regeringschefer kan ju inte lova något i ett tomrum. De måste ju ha fördraget att utgå från för att kunna ge garantier.
Kommunals ordförande Ylva Thörn, som också sitter i LO:s styrelse, håller med Wanja.
– Jag tycker inte att LO ska ändra linje när det gäller att EU–fördraget ska antas utan krav på garantier inom EU för den svenska modellen. I alla fall inte förrän frågan har diskuterats på LO–kongressen.

Måndag eftermiddag börjar kongressen den diskussionen. Bland ombuden finns de som ställer sig bakom Sven–Erik Österbergs utspel. En av dem är byggettans ordförande Johan Lindholm som är aktiv med Stockholms LO–distrikts namninsamling till stöd för detta krav.
När kongressen på söndagseftermiddagen antog LO:s internationella riktlinjer markerade han i diskussionen hur viktig Lavalfrågan är och att LO i det fackliga arbetet på europanivå måste försvara kollektivavtalen och rätten att ta till strejk.