SVAR: Som du beskriver är försäkringskassans mått 100, 75, 50 eller 25 procent, mått som inte överensstämmer med de sysselsättningsgrader som finns för anställda inom exempelvis vården. Enligt avtalet kan arbetsgivaren reglera om din sysselsättnings­grad vid hel, icke tidsbegränsad sjukersättning. Hur mycket arbetade du innan du fick sjukersättningen? Att arbetsgivaren först lät dig arbeta 75 procent och sedan sänkte procenten efter en och en halv månad tyder på att du arbetade 75 procent när du hade sjukpenning. Kontakta den sektion du tillhör för att få hjälp med att reda ut om det finns möjlighet för dig att återigen arbeta 75 procent.