I fjol togs beslutet att titeln skulle vara undersköterska. Då hade yrket i sex år kallats omvårdnadssköterska. Nu ville Kommunal Norrbotten riva upp fjolårets beslut och gå tillbaka till omvårdnadssköterska.

Frågan väckte debatt på förbundsmötet och Kim Öhman, Östergötland, talade om delaktighet:
– Alla titlar är en medlemsfråga, alla ska tycka till. Det är absolut inte en avtalsfråga, det handlar om bred förankring.
Kim Öhman yrkade på att frågan skulle ses över och fick applåder.

Anders Svärd, Skåne, som i fjol slogs hårt för titeln undersköterska, stödde förbundsstyrelsen som anser att titeln är en avtalsfråga.
Håkan Pettersson, andre vice förbundsordförande, förklarade att titeln hänger ihop med lönestatistiken och hänvisade till ett avtal från i fjol med arbetsgivaren. Förbundsmötet satte punkt i en livlig debatt och sa ja till att titlar är en avtalsfråga.