Människor över hela landet har skrivit på namnlistor mot föreslagna försämringar av försäkringskassan.
 – Det här visar tydligt att Kommunal har brett folkligt stöd i våra protester mot regeringens hetsjakt på de sjuka, säger ordförande Ylva Thörn.
– Vi har även gjort en undersökning bland Kommunals medlemmar som visar att en förkrossande majoritet tycker att regeringens förslag till förändringar i sjukförsäkringen är dåliga.

De krav som Kommunal för fram i namninsamlingen får stöd av inte mindre än 92 procent av förbundets medlemmar.
På frågan om man själv, eller genom människor i omgivningen, märkt av en hårdare attityd från Försäkringskassan i samband med bedömning av sjukskrivning svarade 74 % ja.