Regeringen har presenterat delar av en familjepolitisk reform. Avsikten är inte att kedja fast kvinnor vid spisen och vällingflaskan. Det handlar om en satsning på ökad pedagogik i förskolan, på att förmå män att (frivilligt) ta mer föräldraledighet, på en barnsomsorgspeng för ökad valfrihet och också en möjlighet till vårdnadsbidrag. Den som påstår att denna moderna, flexibla och öppna familjepolitik är att återgå till 50-talet har sannerligen en hemläxa att göra.
Vårdnadsbidraget kommer att passa en del småbarnsföräldrar mycket bra. Vi tror på mer på människors egen kompetens och förmåga än behovet av statlig styrning.

 Magdalena Andersson (m)
Ann-Charlotte
Hammar Johansson (m)
och Inge Garstedt (m)