Fokusering
Den inre scenen

Grattis! Du har nu kommit en bra bit på väg i ditt nya liv. Nu gäller det att hitta motionsvanorna som du upplever som energigivande och meningsfulla. Lyssna på din kropp efter de olika träningspassen. Känn efter hur den mår och dina reaktioner på den. Se också efter hur din kropp ser ut, hur den har förändrats under de gångna veckorna.

Vem är viktigast i mitt liv?
Det finns två böcker som jag varmt rekommenderar när man genomgår en sådan fantastisk förändring som du nu gör när det gäller dina kost- och motionsvanor. Ofta så föder dessa nya vanor fram andra tankar än de vi alltid tänkt eller de vi aldrig har tänkt tidigare.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig – Om acceptans är skriven av Anna Kåve och handlar om att välja att se och stå ut med både sin yttre och sin inre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den – hur plågsam den än kan vara. Ett accepterande förhållningssätt innebär inte från att avstå från att söka förändring i en svår situation utan, utan att sluta att föra krig mot tillvaron och sig själv. Att acceptera innebär att vi handlar aktivt, i enlighet med våra värderingar och mål.

Vem är det som bestämmer i ditt liv? – Om medveten närvaro är skriven parallellt med ovanstående bok av Åsa Nilsonne. Den handlar om mindfulness – medveten närvaro, d v s att vi lägger märke till det som sker omkring oss och hur det påverkar vårt inre. Vi har alla en inneboende teaterrepertoar och vi kan lära oss att styra den – välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen. Med hjälp av medveten närvaro kan vi nå större insikt, öka våra valmöjligheter och förmågan att nå större mål.

Låna gärna dessa böcker på biblioteket eller köp dem om du vill äga ett exemplar. Böckerna är utgivna av Förlaget Natur & Kultur – Allmänlitteratur, www.nok.se.

Att reflektera över
Hur kommunicerar jag med mig själv när det gäller att komma ut och motionera?
Hur ser min inre scen ut innan jag motionerar, när jag motionerar och efter träningspasset?

Motion
1 h promenad 4 dagar med styrkepass på boll i veckan, växla gärna i terräng – välj ibland backar, trappor mm.
(bollövningar – benlyft, sit ups, arm/bensträck, rygglyft, armhävning, ”bryggan”)

2 st Intervallpass Jogga 4 min – gå 2 min, upprepa 4-6 ggr
(Tänk på att vila kroppen helt dagen efter så att kroppen får återhämta sig.)

1 BodyPump/spinning eller annat tuffare pass

Matsedel
Denna vecka försöker du själv komponera din matsedel efter de redskapen du nu har. Fortsätt med en matsedel fri från mjölklaktos och så lite mjölprodukter som möjligt.

Lugna rörelser
Diagonalkryp    7 min/dag
Lugna rörelser    10 min/dag