Jag kan inte förstå varför lönen är så olika beroende på var i landet man bor fast man gör samma jobb!
Varför får man inte ta sin lön med sig från en annan kommun när det heter att man kan förhandla om sin lön?

2000 fattigare p g a kommunbyte