På måndag håller socialdemokraterna ”jobbtoppmöte” om sin nya politik för arbete. Till mötet har partiet sammansatt en rapport som innehåller förslagen till den nya politiken.
– Jag är inte riktigt nöjd med den brist på uppmärksamhet man ger de skattefinansierade tjänsterna. Det är anmärkningsvärt och märkligt att de inte finns med. Rådslaget ska ju titta på var jobben finns i framtiden. De skattefinansierade tjänsterna kommer att vara en viktig framtidsbransch. Där finns en stor utvecklingspotential som borde uppmärksammas i rapporten, säger Annelie Hellander.

Annelie Hellander är chef på Kommunals enhet för arbetslivsutveckling. Hon säger att hon förstår att rapportens fokusering på näringslivet är medveten, men att det å andra sidan inte kommer att dyka upp någon särskild rapport som tittar på jobben inom offentlig sektor längre fram.
Att den skattefinansierade tjänstesektorn inte finns med i rapporten handlar om slentrian, tror hon:
– När man tänker arbetsmarknad tänker man näringsliv. Även socialdemokraterna om vi ska vara ärliga. Vitsen med rådslagen är ju att det ska bli en ny politik, inte mer av samma politik, det var ju den som gjorde att vi förlorade valet.
Finns det en ny politik i den här rapporten?

– Nej, det tycker jag inte. Inte vad jag kan se, men det ska ju bli fler rapporter. Jag saknar ett helhetstänkande, det saknas många pusselbitar. Det kanske är svårt i enskilda rapporter, men det känns snuttifierat.

Luciano Astudillo, ordförande i socialdemokraternas jobbrådslag, tycker att kritiken är obefogad:
– Vi kommer alltid ha behov av gemensamma investeringar, en bra skola, bra sjukvård. Om man tror att socialdemokraterna överger det tycker jag att det i sig är mer anmärkningsvärt.
Han lyfter fram att jobbrådslaget under hösten ska fokusera mer på arbetslinjen (arbetsförmedlingen och dess roll, samt a-kassan) och arbetslivet och dess villkor.
– Den här gången har vi valt att ha starkt fokus på jobbskapande delar och näringspolitik med fokus på fler och växande företag. Det är ett medvetet politiskt ställningstagande, säger Luciano Astudillo.

”Jobbtoppmötet” hålls måndag 12 maj i Stockholm. Både socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin ska hålla anföranden under dagen.