Det är inte svårt att förstå varför. Att vara skötare inom psykiatrin är idag ett yrke utan utvecklingsmöjligheter och det är givet att detta inte lockar unga människor.
Jag tror att den enda lösningen är att skötarutbildning sker på högskolan.
Låt säga att det skulle vara en ettårig högskoleutbildning istället.
En skötare skulle då ha tillgodogjort sig omvårdnadskurser, psykologikurser mm på högskolenivå och fått högskolepoäng.
Utbildningen blir då värd mer, andra löneanspråk kan ställas och den blir mer attraktiv för unga. Skötaren skulle få en mer kvalificerad yrkesroll och vården skulle bli bättre.

Daniel Öhman, skötare Stockholm