Torbjörn Gustavsson– Vårt jobb har inga fasta mallar. Många gånger är det en plustjänst eller ett projektjobb som blir en fixartjänst och då är alla nybörjare, både vi och arbetsledarna. En fixare jobbar ensam. Vi vill skapa ett tillfälle att utbyta erfarenheter och tips mellan oss och våra närmsta chefer.

Vad är det för sysslor ni utför, och varför?
– Jobbet har flera olika funktioner. Vi hänger upp gardiner, hämtar tunga saker och ser till att inga sladdar ligger och trasslar i snubbelhöjd. På så sätt förebyggs många fallolyckor. Men vi fyller också en social funktion. Människor hittar förevändningar för att få prata i en kvart.

Tar ni inte jobb från andra yrkesgrupper?
– Det är en hårfin balansgång. Ofta handlar det om saker de gamla inte vill belasta hemtjänsten med. Vi har ett fixarföretag på orten också, och dem har jag pratat med så att vi inte ska konkurrera.

Vad är ditt bästa fixartips?
– När jag är hemma hos någon vill jag gärna att vi hjälps åt, även om det tar längre tid. Det blir socialt och den jag hjälper känner att han eller hon har varit med och jobbat. Jag kallar mitt jobb en förlängd arm. Jag gör det personen kunde göra själv för 20 år sedan.

Fotnot: Fixare är en kommunal tjänst där pensionärer får en gratis vaktmästarhjälp i hemmet. Syftet är bland annat att minska fallolyckor. Fixar-Malte i Höganäs var först ut och fick mycket uppmärksamhet runt om i landet för åtta år sedan.