Malou Backman Nilsson
Malou Backman Nilsson, bildkonstnär.

– Jag ville presentera lokalvård-arnas arbete och det de gör med sina kroppar, personerna bakom arbetsuppgifterna och det estetiska i vissa av deras arbetsredskap, de olikfärgade städtrasorna till exempel, säger bildkonstnären Malou Backman Nilsson.
I nästan ett års tid följde hon ett tjugotal lokalvårdare på Falu lasarett. Hon var med dem på deras städrundor och fotograferade deras arbete.

De delade med sig
av sitt arbete och hon i sin tur ordnade en workshop för lokalvårdarna.
– Jag ville ha ett möte mellan två olika professioner där jag kunde visa mitt jobb på något sätt.
Under workshopen målade de tillsammans och dessa målningar visades i en utställning tillsammans med Malous fotografier på lasarettet under senvintern.
Lokalvårdarna fick också engångskameror, där de själva fick fotografera sin arbetsvardag.
Skilde sig deras bilder från dina?
– Nej, egentligen inte. De var ganska likartade.

Lokalvårdare workshop
Ett grupparbete från workshopen.